tuyển dụng

Tuyển dụng tháng 06/2020

By : 1415 Views19/06/2020
Tuyển dụng tháng 06/2020

Tuyển dụng tháng 06/2020

HZM MOULD PLASTIC TUYỂN GẤP NHÂN VIÊN KỸ THUẬT KHUÔN ÉP NHỰA Số lượng: 05 Quyền lợi: Hưởng chế độ … Đọc thêm » “Tuyển dụng tháng 06/2020”

Xem thêm

HZM MOULD PLASTIC TUYỂN GẤP NHÂN VIÊN KỸ THUẬT KHUÔN ÉP NHỰA Số lượng: 05 Quyền lợi: Hưởng chế độ làm việc, phúc lợi theo Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm: Được ký Hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm, thanh toán làm thêm giờ theo luật Lao động, được thưởng theo hiệu quả sản xuất kinh doanh các ngày lễ...
Đọc Thêm